ஏற்றம் மிகு மாற்றம் நோக்கிய எமது பயணத்தில்  நீங்களும் இணைந்து கரம் கொடுங்கள் 
ஒளிரும் வாழ்வு  மாற்றுத்திறனாளிகள் அமைப்பு 
udaiyarkaddu east , udaiyarkaddu , puthukudiyiruppu
ஒளிரும் வாழ்வு அமைப்பினருக்கு  சர்வதேச தமிழ் வானொலி பிரான்சின் இயக்குனர் சரவணையூர் விசு செல்வராசாவின் பங்களிப்பு 2017/2018